Wethouder Wietze Potze

Wethouder Wietze Potze

Terug naar: Langs de meetlat

In deze rubriek leggen we alle wethouders Jeugd van de provincie Groningen 'langs de (transformatie)meetlat'. Deze keer Wietze Potze, wethouder van de gemeente Westerwolde.

fotoLangs de Meetlat - Wietze Potze, gemeente Westerwolde
Portefeuille: Onderwijs, Welzijn, Jeugdzorg, Volksgezondheid

1. Staat het belang van de jeugdige voorop?
‘Ja, wij zetten de jongere voorop. Zodra er een vraag ligt voor de gemeente gaat een van onze jeugdconsulenten op bezoek bij het gezin. De jongere zelf zit in principe altijd aan tafel. Wij hebben er bewust voor gekozen alle consulenten in vaste dienst te nemen. Dit geeft rust en waarborgt de continuïteit. Een vast team kan kennis en ervaring opbouwen en die inzetten in het belang van de jeugd.’

2. Zijn jeugdigen en ouders actief betrokken?
‘Dat is zeker het streven. In het gesprek staan zij en hun behoeftes centraal. We lopen soms wel aan tegen verwachtingen op grond van bijvoorbeeld eerder verleende pgb’s. Wij zijn er absoluut om mensen te ondersteunen, maar kijken kritisch naar welke hulp nodig is. En we kijken ook naar hoe lang die hulp nodig is. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich, we willen vinger aan de pols houden. Daarom geven we een indicatie in het kader van de Jeugdwet soms voor kortere tijd af dan die voor de WMO waar het vaak gaat om situaties die niet zullen veranderen.’

3. Draagt het bij aan minder regeldruk voor professionals?
'Onze consulenten hebben te maken met regels en verordeningen, dat is logisch. Toch zeggen we dat als iets echt nodig is, dat ook moet kunnen. Doen wat nodig is. Een mooi voorbeeld is een havo-leerling met een nieraandoening. Door zijn ziekte heeft hij veel zorg nodig en gaat hij steeds slechter zien. De school oppert dat een speciale school wellicht beter voor hem zou zijn. Hijzelf en zijn ouders willen het liefst dat hij in zijn vertrouwde omgeving blijft. Vanwege zijn vrienden, maar ook in verband met medische afspraken. Gemeente en samenwerkingsverband hebben de handen ineengeslagen. We bekostigen nu samen een persoonlijk begeleider op school zodat de jongen op school kan blijven.'

‘We hebben nog wel een slag te maken. Onze mensen volgen de training ‘De omkeerde toets’ van Stimulansz. Dat is een methodiek die leert kijken naar wat nodig is en de vraag stelt of dat past binnen de grondwaarden van de diverse wetten. In het geval van de Jeugdwet is dat dat jongeren gezond en veilig opgroeien. De mogelijke effecten van een besluit worden in de volle breedte meegewogen. Pas als dit helder is, komt de juridische toets. De wetsartikelen worden gezien als instrumenten om de grondwaarden van de wetten te realiseren. Dat kan dus betekenen dat je komt tot oplossingen die buiten bestaande kaders gaan. Als je echter deze vorm van toetsen volgt, kun je altijd motiveren waaróm je dat doet.’

4. Draagt het bij aan de versterking van eigen kracht en verantwoordelijkheid van jeugdige en/of ouders?
‘Dat is ons vertrekpunt. Wat kan u zelf? Maar ook: hoe kunnen we u ondersteunen zodat u het zelf kunt (blijven) doen? En soms moet je, om mensen te beschermen, juist aandringen op hulp van buiten. Ouders die het pgb van hun kind gebruiken om zelf fulltime voor hem of haar te kunnen zorgen kunnen overbelast raken. Professionals van Elker, Accare en VNN zijn voor een aantal uren gekoppeld aan onze gebiedsteams. Zij kunnen over dit soort moeilijke kwesties het gesprek aangaan. Doel is de beste zorg voor de jongere, maar ook zorgen dat de ouders overeind blijven.’

5. Draagt het bij aan normaliseren en ontzorgen?
‘Dat is hard nodig. Sommige dingen horen gewoon bij opgroeien en opvoeden. Daar hoeft niet meteen een professional bij te komen. Het helpt al ouders daarin te ondersteunen. Veel partijen in de gemeente hebben op vaste momenten contact met ouders en kinderen. Het consultatiebureau ziet kinderen geregeld en scholen spreken ouders in 10-minutengesprekken. Dat zijn momenten die benut kunnen worden om te vragen hoe het gaat in het gezin. Dat is heel laagdrempelig, ouders komen daar meestal niet omdat ze een probleem hebben.

‘Met de fusie van de gemeente Vlagtwedde en de gemeente Bellingwedde zijn ook de twee welzijnsinstellingen samengegaan. Stichting Welzijn Westerwolde biedt laagdrempelige hulp en ondersteuning, onder meer door de inzet van gezinscoaches. Zij worden aangehaakt bij de gebiedsteams die dit jaar van start gaan.’

6. Draagt het bij aan een betere samenwerking: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?
‘Het is een grote wens en ambitie om het aantal professionals dat bij een gezin betrokken is, te beperken. Hier hebben we nog wel een slag te maken. We starten daarom met drie gebiedsteams: noord, midden en zuid. Elk team bestaat uit professionals afkomstig uit verschillende disciplines. Er is steeds één consulent verantwoordelijk voor één casus. In 2020 start de pilot gebiedsteam ‘midden’.

‘We proberen ook gebruik te maken van wat we binnen de gemeente al weten. Vaak doet een gezin niet alleen een beroep op de Jeugdwet, maar ook op de Participatiewet en de WMO. We kunnen die overlap zien in de systemen. We mogen de inhoud niet delen, maar het helpt al enorm als professionals weten dat er meer speelt in het gezin.’

7. Draagt het bij aan jeugdhulp dichterbij (t)huis?
‘Het werken in gebiedsteams gaat zeker helpen om de hulp dichterbij te organiseren. Ook is er als proef een OJG’er aan het werk bij de twee huisartsenpraktijken in de gemeente. Alle kinderen die een afspraak hebben bij de huisarts, gaan eerst langs haar. Voor artsen is het lastig in een consult van 10 minuten eventuele achterliggende problematiek te achterhalen. Problemen kunnen daardoor onzichtbaar blijven. Andersom gebeurt ook; artsen verwijzen door naar gespecialiseerde jeugdhulp omdat ze zelf het probleem niet kunnen oplossen in 10 minuten. De OJG’er kan door met het kind in gesprek te gaan, te weten komen waar zijn buikpijn vandaan komt of waarom hij zo vaak hoofdpijn heeft. Of zij kan met een gesprek doorverwijzing voorkomen of hulp dichter bij huis inzetten.’

8. Is er sprake van de juiste zorg op het juiste moment, ook voor de complexe doelgroep?
‘Dit is altijd lastig. Soms komen wij pas in beeld als alles al geprobeerd is. De problemen kunnen dan zo groot zijn dat er heel veel hulp nodig is. Dat is de grote uitdaging: hoe zorgen we dat we op tijd in beeld zijn? Ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar nog beter leren kennen en beter leren vinden. Wat kunnen we van elkaar verwachten en wie is wanneer aan zet? De gebiedsteams gaan daarbij helpen, verwacht ik.

‘Wat ook helpt is de jeugdarts van de GGD die we een aantal uren extra ingezet hebben binnen de gemeente. Huisartsen kunnen, zonder hun beroepsgeheim te schenden, met hem sparren als zij zorgen hebben over een kind. De jeugdarts mag in onze systemen kijken en kan beoordelen of de zorgen terecht zijn en er actie nodig is. Dit ontlast huisartsen en maakt dat we hopelijk vaker op tijd zijn met onze hulp.’

9. Draagt het bij aan kostenbeheersing?
‘De OJG’er bij de huisartsen gaat zeker bijdragen. We zien nu al dat er minder doorverwijzingen zijn naar de jeugd-GGZ. Verder investeren we in een aanpak met het onderwijs. Onze jeugdconsulenten zijn gekoppeld aan een of meer scholen in hun gebied. Zij komen in eerste instantie in beeld bij leerproblemen, maar krijgen ook vragen over heel andere onderwerpen. Ik denk dat dit soort samenwerking, deze korte lijntjes zeker gaan helpen kosten te besparen.’

 Interview: Yolanthe van der Ree, www.eennieuwverhaal.nl 

Delen Delen

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    • 06-37608266

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.