Wethouder Bé Schollema

Wethouder Bé Schollema

Terug naar: langs de meetlat

In deze rubriek leggen we alle wethouders Jeugd van de provincie Groningen 'langs de (transformatie)meetlat'. Deze keer Bé Schollema, wethouder van de gemeente Loppersum.

wethouder SchollemaLangs de Meetlat – Bé Schollema, gemeente Loppersum

Portefeuille: onder meer Transformatie sociaal domein, Welzijn, Publieke gezondheid en jeugd, Werk en inkomen en Onderwijs

1. Staat het belang van de jeugdige voorop?
‘Haha, is er een wethouder Jeugd die zegt dat dat niet zo is? Natuurlijk staat dat voorop. Klip en klaar. De jeugdige, het kind, is de vaak de aanleiding om bij de gemeente aan te kloppen voor hulp. Er zijn problemen in gedrag, het kind ontploft geregeld op school of thuis en er wordt hulp gevraagd. Onze professionals van het CJG zijn getraind om achter die vraag te kijken. Vaak blijkt dan het probleem niet bij het kind te liggen, maar in het systeem om het kind heen. Dan zijn er schulden of er is sprake van een vechtscheiding. Of ouders lijden dermate onder alle stress die de aardbevingsproblematiek met zich meebrengt, dat dat weer leidt dan tot problemen bij het kind. Het is dan in het belang van het kind om niet alleen zijn of haar probleem aan te pakken, maar ook dat van het systeem.’

2. Zijn jeugdigen en ouders actief betrokken?
‘Volmondig ja! Onze jeugdconsulenten gaan als eerste het gesprek aan met ouders en kind. Meestal samen en als daar aanleiding voor is, gescheiden. Dan komen zij er regelmatig achter dat het probleem waarmee een kind werd aangemeld, het topje van de ijsberg is. Dat er veel onderliggende problematiek is. Vaak wordt een kind aangemeld via huisarts of zorgaanbieder. Dan is er al een heel traject aan vooraf gegaan. Wij proberen dan aan te sluiten bij wat al in gang is gezet. Jeugdigen en gezinnen hebben belang bij continuïteit. Als zij een goede relatie hebben met een zorgaanbieder, zetten we die voort. Soms door er iets aan toe te voegen of beter af te stemmen.

‘Om de stem van jongeren te horen zijn we de Bazenfabriek gestart. Dit is een, nu nog virtuele, plek waar we ideeën van jongeren van 10 tot 25 jaar ophalen. Hoe zien zij hun ideale leefomgeving? Waar dromen zij van? Waar willen ze mee aan de slag? Het gaat hierbij niet om speeltuinen of zeecontainers om samen te komen. Nee, het gaat om zaken die bijdragen aan hun welzijn en toekomst in deze omgeving.’

3. Draagt het bij aan minder regeldruk voor professionals?
‘Dat hoop ik wel. Er is goede afstemming tussen alle partners die betrokken zijn bij jeugdigen en gezinnen. Die afstemming verlaagt de regeldruk voor zowel de professionals als de ouders. Onze jeugdconsulenten zijn allemaal SKJ-geregistreerd. We vertrouwen op hun professionaliteit en deskundigheid. Kostenbewustzijn is daarbij wel essentieel.

‘Aanbieders ervaren echter wel regeldruk omdat zij afspraken moeten maken met veel verschillende gemeentes. Ik ben daarom voorstander van regionale inkoop, maar wil lokaal wel keuzes kunnen maken.

4. Draagt het bij aan de versterking van eigen kracht en verantwoordelijkheid van jeugdige en/of ouders?
‘De gemeente Loppersum bestaat uit 17 kleine dorpen. Elk dorp kent een hechte gemeenschap, families wonen vaak dicht bij elkaar. De schil om een gezin heen, is meestal actief als er problemen zijn. Als er bij ons wordt aangeklopt, kunnen we er dus vanuit gaan dat de eigen kracht van het systeem al is aangeboord. Onze professionals gaan het gesprek aan over wat er nog niet is geprobeerd. Soms is dat verrassend eenvoudig; dan is bijvoorbeeld uitbreiding van de kinderopvang voldoende om de druk van de ketel te halen.

‘Ik vind het begrip ‘eigen kracht’ overigens lastig. Soms lijkt het te suggereren dat als het niet lukt een probleem op te lossen, je je eigen kracht onvoldoende hebt ingezet. Dat gevoel mogen we mensen nooit geven.’

 5. Draagt het bij aan normaliseren en ontzorgen?
‘Vaak wordt een indicatie afgegeven voor 10 behandelingen, maar vinden ouders het na 5 of 6 behandelingen wel mooi geweest. Er is dan voldoende vooruitgang geboekt. Ik zou graag willen dat ze dan kunnen stoppen. In de praktijk zien we echter dat behandelaars toch die 10 sessies willen afmaken. Daar moeten we met elkaar goed naar kijken. We moeten durven zeggen dat minder soms genoeg is.

‘Van alle indicaties wordt trouwens slecht 65 procent ‘opgehaald’. Ik zou willen dat dit naar 100 procent ging. Niet dat ik streef naar meer indicaties, maar ik wil dat we beter nadenken over een indicatie zodat alle indicaties die afgegeven worden ook geëffectueerd worden. Soms gaan problemen ook gewoon over.

‘De Ondersteuner jeugd en gezin (OJG’er) die werkzaam is bij de huisartsen draagt bij aan het ontzorgen en normaliseren. We constateerden een verschil in het aantal verwijzingen tussen de verschillende huisartsen. We hebben hen daarover met elkaar in gesprek laten gaan. Het verschil bleek te verklaren door de aanwezigheid van een OJG’er. In de praktijken mét was het aantal verwijzingen, en daarmee de hoogte van de kosten, lager.’

6. Draagt het bij aan een betere samenwerking: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?
‘In 9 van de 10 casussen heeft een jeugdconsulent de regie. Hij of zij is degene die gedurende het hele traject vinger aan de pols houdt.’

7. Draagt het bij aan jeugdhulp dichterbij (t)huis?
‘Het CJG biedt veel laagdrempelige ondersteuning zoals koffie- en inloopochtenden bij het consultatiebureau. Dat is hulp die letterlijk dichtbij is. De hulp van de aanbieders moet van verder komen en dat is soms problematisch. Door wachtlijsten in Groningen moesten jongeren voor GGZ-hulp naar Winschoten. Dat is voor veel ouders niet haalbaar. En voor de aanbieders is het niet rendabel onze kant op te komen als het volume onvoldoende is. Hier ligt nog wel een uitdaging.’

8. Is er sprake van de juiste zorg op het juiste moment, ook voor de complexe doelgroep?
‘Volgens mij wel. Als de problematiek echt complex wordt, moet de hulp verder weg gezocht worden en kan er meer tijd mee gemoeid zijn. Gelukkig is die echt complexe groep klein.’

9. Draagt het bij aan kostenbeheersing?
‘Op dit moment ziet het financiële plaatje er zeer zorgelijk voor ons uit. Maar als ik reken met het bedrag van voor de kortingen van het Rijk in 2015, blijven we binnen het budget. Dan doen we wat deden en organiseren dat dichter bij de mensen. Eigenlijk zie ik dus geen bezuinigingsopdracht.’  

Interview: Yolanthe van der Ree, www.eennieuwverhaal.nl

Delen Delen

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    • 06-37608266

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.