Wethouder Kristel Rutgers

Wethouder Kristel Rutgers

Terug naar langs de meetlat

In deze rubriek leggen we alle wethouders Jeugd van de provincie Groningen 'langs de (transformatie)meetlat'. Deze keerKristel Rutgers, wethouder van de gemeente Het Hogeland.

Langs de meetlat - Kristel Rutgers, gemeente Het Hogeland rsz kristel rutgers2
Portefeuille: onder meer Onderwijs, Jeugdzorg, Jeugdbeleid

1. Staat het belang van de jeugdige voorop?
‘Natuurlijk! Het zou raar zijn als een wethouder Jeugd het belang van de jeugdige niet voorop zou stellen. Dat betekent echter niet dat we alles honoreren waar om gevraagd wordt. Neem bijvoorbeeld een jongere die graag huiswerkbegeleiding wil. Is de gemeente daar verantwoordelijk voor? Ik vind dat je die vraag moet stellen. Als je tot de conclusie komt dat het inderdaad in het belang van de jongere is dat hij huiswerkbegeleiding krijgt, kijken we of ouders dat zelf kunnen organiseren. Als zij daarvoor de financiële middelen niet hebben, zoeken we naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld via het minimabeleid. We moeten er voor waken dat niet alles wat in het belang is van jongeren betaald wordt uit de Jeugdwet.’

2. Zijn jeugdigen en ouders actief betrokken?
‘Dat doen we zoveel mogelijk. Sterker; wij vinden dat beide ouders betrokken moeten zijn, ook als ze gescheiden zijn. Dat is weleens lastig, zeker als er sprake is van een vechtscheiding. Dan komt het voor dat ouders het niet eens worden over wat het beste is voor hun kind. Soms houdt de een iets tegen om de ander dwars te zitten. Dat is niet in het belang van het kind. Onze casemanagers moeten daar hun weg in zoeken en knopen kunnen doorhakken.’

3. Draagt het bij aan minder regeldruk voor professionals?
‘Onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, wijst uit dat casemanagers veel druk ervaren doordat zij eigen afwegingen moeten maken en maatwerk willen leveren. Zij vragen zich voortdurend af of ze het goede doen, of ze de juiste beslissingen nemen en niks over het hoofd zien. Liever zouden ze werken met strakkere kaders die hen helpen heldere keuzes te maken in het belang van jongeren. Of dat een vraag is om juist meer regels, weet ik niet. Het is in elk geval een signaal dat er behoefte is aan duidelijkheid.’

4. Draagt het bij aan de versterking van eigen kracht en verantwoordelijkheid van jeugdige en/of ouders?
‘Dat denk ik wel. We starten altijd bij het gezin. Wat kunnen mensen zelf doen om de situatie te veranderen? Dan spreken we de schil daaromheen aan, opa’s en oma’s, eventueel buren. Kunnen zij bijdragen? En als daar geen oplossing gevonden wordt, komt jeugdzorg in beeld. We willen voorkomen dat direct zwaar wordt ingezet en ouders en jongeren een passieve houding ontwikkelen.’

5. Draagt het bij aan normaliseren en ontzorgen?
‘Sinds de transities komt er meer aan het licht. We zien meer omdat we er bovenop zitten. En als je meer ziet, wil je ook meer oplossen. Professionals in de jeugdzorg zijn bang om iets te missen en hebben daardoor de neiging om veel te faciliteren. Ik denk dat we het vertrouwen moeten hebben dat problemen zich soms ook gewoon oplossen. Dat opgroeien en opvoeden hobbels met zich meebrengen. Laatst hoorde ik van een moeder met een dwarse puber die alles deed wat je als ouder niet wilt. De huisarts wees haar op mogelijke hulpverleningstrajecten. Moeder wilde het echter het liefst even aanzien en haar kind laten uitrazen. Ze had vooral de check van de huisarts nodig of ze daar goed aan deed. Ze besloten het meisje de tijd te geven en het is helemaal goed gekomen.

‘De pilot waarin we een Ondersteuner jeugd en gezin (OJG’er) inzetten bij huisartsen is een succes. De tijd en de aandacht die de OJG’er aan een kind en zijn ouders kan geven, maakt specialistische hulp regelmatig overbodig. We zijn er vroeg bij en voorkomen dat problemen escaleren. Door de positieve ervaringen in de pilot, breiden we het aantal OJG’ers dit jaar uit van 4 naar meer dan 10.’

6. Draagt het bij aan een betere samenwerking: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?
‘Hoe graag we dat ook willen, ik denk dat we dat nog niet voor elkaar hebben. We zijn een herindelingsgemeente en ook al werkten we al langere tijd samen, het kost tijd om alle processen op elkaar af te stemmen.’

7. Draagt het bij aan jeugdhulp dichterbij (t)huis?
‘Dat zou zeker moeten, maar in ons gebied is dat best lastig. Er zijn grote afstanden tussen de vragers en de aanbieders. Dit brengt veel reistijd en reiskosten met zich mee. Tijd en geld die wij liever aan de jeugd zouden willen besteden. We onderzoeken nu of we hulpvragen kunnen bundelen en hulpaanbieders dan voor meer casussen kunt laten komen.’

8. Is er sprake van de juiste zorg op het juiste moment, ook voor de complexe doelgroep?
‘We zijn ons meer bewust dat we problemen vroeg moeten signaleren om erger te voorkomen. De samenwerking tussen scholen, leerplicht, jeugdarts en zorginstellingen helpt enorm. De reboundvoorziening in het voortgezet onderwijs voorkomt dat jongeren naar een plek buiten de school hoeven. Ze krijgen zorg in de school en na dat traject pakken ze hun normale route weer op. Een kind dat veel spijbelt of altijd te laat komt, is ook in beeld. Wat zit daar achter? Tijdig signaleren is echt belangrijk.

‘Vaak zijn er veel professionals betrokken bij een gezin. Als iedereen even betrokken is, gaat er veel goed. In de meeste gevallen gaat het ook goed. Dat wil ik graag benadrukken. Helaas krijgt dat wat niet goed gaat vaak meer aandacht.’

9. Draagt het bij aan kostenbeheersing?
‘Nog niet. Doordat we investeren in OJG’ers, in zorgarrangementen op school, in het voorliggend veld, nemen de kosten alleen nog maar toe. Ik ben er echter van overtuigd dat we hiermee op den duur besparingen zullen realiseren. Ik realiseer me dat we keuzes moeten maken, maar ben me er ook terdege van bewust dat de keuzes die wij maken onomkeerbaar kunnen zijn. Ik wil daarin dus ook uitermate voorzichtig opereren. En ik vind dat daar ook een boodschap ligt voor Den Haag. De transitie is prima om de kwaliteit te verbeteren, maar deze had niet mogen samenvallen met bezuinigingen.’

Interview: Yolanthe van der Ree, www.eennieuwverhaal.nl

Delen Delen

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    • 06-37608266

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.