Terugblik bijeenkomst Leren van Ervaringen

Terugblik bijeenkomst Leren van Ervaringen

Hotel Faber Hoogezand, donderdag 13 februari 2020. Ruim 100 mensen – wethouders, beleidsmedewerkers, professionals uit de jeugdzorg, jongeren en ouders – zijn aanwezig op een inspiratiebijeenkomst van de Transformatieagenda Groningen. Met allemaal hetzelfde verlangen: de hulp aan jongeren en gezinnen makkelijker en beter maken. Doel: alle kinderen in de provincie Groningen groeien veilig op en kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Ervaringen

Het terugspeeltheater van theatergroep Het eerste bedrijf verzorgt de aftrap. Aanwezigen worden verleid te vertellen over een belangrijke beslissing die ze recent namen. Op de kruk naast artistiek leider Alice Faber vertelt een casusregisseur over haar beslissing weer een opleiding te gaan volgen. Ze bekwaamt zich in een methodiek om écht met kinderen in gesprek te gaan. Ze hoopt kinderen te helpen niet langer speelbal te zijn van hun scheidende ouders. Wethouder Henk Buseman van Pekela nam met het College van B&W de beslissing meer mensen aan te nemen om een vaste schil om kinderen en gezinnen heen te kunnen leggen. Deze beslissing moet een einde maken aan het enorme aantal professionals waar gezinnen mee te maken hebben. Michael is vrijwilliger bij Jimmy’s in Groningen. Hij vertelt over zijn beslissing om zijn ouderlijk huis te verlaten nadat hij vele jaren in een onveilige situatie heeft geleefd. Over het leven op straat dat daarop volgde en over de opvang bij Jimmy’s waar hij zo goed geholpen is dat hij daar nu zelf andere jongeren helpt. Juna heeft haar diploma sociaal maatschappelijke dienstverlening op zak en wacht op de start van de hbo-opleiding. Ze heeft een leven vol geweld en verwaarlozing achter de rug. Juna kreeg het voor elkaar het aantal hulpverleners dat bij haar betrokken was terug te brengen van 15 naar 2. Ze zat thuis zonder opleiding en wilde graag naar school. Doordat niemand in haar geloofde is ze zelf tot actie overgegaan. Ze heeft zich ingeschreven op het mbo en na toelating kwam de gemeente met geld over de brug. En tot slot de moeder van vijf kinderen die na een vechtscheiding in een web van hulpverleners terecht kwam en nu besloten heeft niet meer met hen te praten.

Het eerste bedrijf speelt de verhalen een voor een terug, in muziek, monoloog, een gedicht of performance. De ontroerende vertolkingen maken dat de boodschappen nog meer binnenkomen. De zaal is er stil van.

Verbetervoorstellen

Het is de opmaat naar de werksessie waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan met verbetervoorstellen. De groepen bestaan uit beleidsmedewerkers, wethouders, professionals en inwoners van een gemeente. Ze gaan aan de slag met ervaringsverhalen afkomstig van vertelpunt Zorg voor de jeugd en vertelpunt Passend onderwijs. Na de keuze voor een van de verhalen maken ze met elkaar een verbetervoorstel. Hierin moeten concrete stappen geformuleerd worden die binnen hun eigen invloedssfeer liggen. Met de opbrengst van het werk gaan de groepen langs bij de andere tafels om feedback op te halen. Die leidt tot een definitief verbetervoorstel dat tijdens de plenaire terugkoppeling gepresenteerd wordt.

Presentaties

1. Oldambt en Stadskanaal - OJG@school

Gemeenten gaan meer samenwerken met scholen door een ‘ondersteuner jeugd en gezin (OJG)’ in te zetten op de scholen. Hierdoor kunnen signalen in een vroeg stadium opgepikt worden en kan escalatie en ‘zware zorg’ voorkomen worden. Gemeente wijst hiervoor schoolcontactpersonen aan. Actie: op korte termijn wordt met de scholen een profiel opgesteld voor de schoolcontactpersoon.

2. Veendam en Pekela – zo min mogelijk formele zorg

Gemeenten gaan de verbinding met de scholen en de samenwerking rond de leerling en leerkracht versterken zodat er minder formele zorg nodig is. Actie: er zijn al afspraken gemaakt met OPRON, het bestuur van de openbare scholen in de gemeenten.

3. Eemsdelta – Jongerenwerk op school

Wat is er nodig om het verhaal van kinderen en jongeren serieus te nemen? Er moet iemand zijn die zowel in het primair als het voortgezet onderwijs jongeren opzoekt, daar signalen oppikt en jongeren de mogelijkheid biedt om hun verhaal te vertellen. Dit moet heel laagdrempelig zijn, niet in de vorm van een spreekuur. Meer een soort jongerenwerk op school zoals ‘De school als wijk’ op het mbo. Deze aanpak ook implementeren op het po en vo. Actie: dit plan op korte termijn uitwerken en overbrengen binnen gemeente.

4. Westerkwartier – samenwerking op recept

- Ruimte om te doen wat nodig is en ons niet laten vangen door wetten en regels. Treedt buiten de kaders als de situatie daar om vraagt. Blijf luisteren naar ouders en jongeren.

- Samenwerken op recept – de samenwerking zoeken met huisartsen en praktijkondersteuners (POH).

Acties: - gemeente (wethouder) organiseert bijeenkomst met huisartsen, - aansluiten bij casustafels (wethouder), - omdenken: durf ‘out of the box’ te denken. Verplicht vouten maken en goede erfaringen delen hoort daarbij!

5. Midden-Groningen – vertrouwen

Zorg voor vertrouwen in de hulpverleners. Dat bereiken we door al bij het eerste bezoek te streven naar écht contact, luisteren en doen wat je zegt. Continuïteit in hulpverleners is belangrijk.

Acties: Coaching on the job. Investeren in vertrouwen binnen de sociale teams: leden gaan wekelijks hun succes delen, dat waar ze trots op zijn, waar heb jij het verschil kunnen maken? En er wordt gedeeld waarom dit heeft gewerkt. Zodat anderen daar van kunnen leren. Elkaar zo inspireren en motiveren. Vanuit de gemeente ook jongerencentra bezoeken en daar verhalen ophalen.

6. Groningen – 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur – maar dan echt!

Van aanbodgericht naar vraaggericht: wat heeft de inwoner écht nodig? Minder professionals om het gezin heen: degene die een klik heeft met de gezinsleden, neemt de regie. Actie: dit plan op de agenda voor het eerstvolgende OT.

7. Groningen – wat is jouw talent?

Op zoek naar flexibele maatwerktrajecten. Door te focussen op het talent van jongeren en daar aanbod op te ontwikkelen (rappen, filmen, etc) kunnen jongeren in beeld blijven en voorkomen we dat het misgaat. Straatwerk moet kunnen beschikken over budget dat direct inzetbaar is voor flexibel aanbod. Acties: Ook onderzoek om het belang te benadrukken: krachtenveldanalyse om aan te tonen wie er last van hebben als dergelijk aanbod van het straatwerk niet direct beschikbaar is.

Afsluiting

Na de presentaties worden er handschoenen uitgedeeld die per gemeente door één persoon worden opgepakt. Deze persoon belooft de voorgenomen actie ‘morgen’ in gang te zetten. Over 2 maanden zal er contact opgenomen worden met degenen die de handschoen hebben opgepakt om te horen hoe het is gegaan met de concrete acties. 

Tot slot is het woord aan Cynthia Schenk, programmamanager Transformatieagenda Groningen. Zij noemt de bijeenkomst heel inspirerend. ‘Het was mooi om te zien hoe intensief mensen met elkaar in gesprek waren. Denkers, doeners en beslissers aan 1 tafel, dit moet iets moois gaan opleveren. Besef dat je allemaal invloed hebt en maak daar gebruik van!’

Delen Delen

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
    • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      • 06-46866724

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.