Interessante links

Interessante links

Uitnodiging Zoom Inn: Wat leren we van Denemarken

leren denemarkenUitnodiging ZOOM INN
Wat leren we van denemarken over gezinnen?

Locatie: online via ZOOM
Tijd: 9.30 uur tot 11.00 uur

Deze bijeenkomst is in het engels.

Het Nederlands jeugdinstituut, Programma Geweld Hoort Nergens Thuis en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd nodigen je uit om deel te nemen aan de tweede sessie van de ZOOM-INN reeks. Die richt zich op hulp en ondersteuning aan gezinnen wanneer er (ook) zorgen zijn over de veiligheid.

Lees verder>>

Lokaal netwerk na Veilig Thuis: Thema Veiligheid

Waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, is het van levensbelang dat het lokale netwerk eerst zorgt voor directe veiligheid voor alle gezinsleden. Voor elk gezinslid moeten direct veiligheidsmaatregelen genomen en geborgd worden. Zo kan daarna voor elk gezinslid passende hulp worden ingezet, waarin gewerkt wordt aan langdurige veiligheid.

Lees verder>>

De hulp die je achter de coulissen krijgt

gezinsverzorgerDe gezinsverzorger was alles tegelijk, van werkster tot oppas tot psycholoog aan toe, tot ze werd wegbezuinigd. Dat was misschien een vergissing, denkt de gemeente Groningen nu − en twee gepensioneerde gezinsverzorgers weten het wel zeker.

Lees verder>>

Opvoeden: gewoon doen

supportnOpvoeders voelen zich er vaak alleen voorstaan. Normale opvoedingsvraagstukken kunnen daardoor uitgroeien tot problemen en het is denkbaar dat onnodig professionele hulpverlening ingeschakeld wordt.

Wij zijn van mening dat ouders heel goed elkaar kunnen helpen en dat het op zich al ondersteunend is als je je vragen en ideeën kunt delen en kunt samenwerken met andere opvoeders. Om die reden bieden we de mogelijkheid mee te doen aan een netwerkgroep voor ouders. Onder leiding van een voorzitter (vrijwilliger) wordt gesproken over onderwerpen die door de deelnemers zelf gekozen worden. De onderwerpen kunnen variëren van gezonde leefstijl, verbeteren van je netwerk tot reageren op ongehoorzaam gedrag. Nieuwe groepen willen we zoveel mogelijk wijkgericht  organiseren.

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website Verwonderd.nu (o.a. Opvoeden: gewoon doen. - Verwonderd ).

Nadere informatie kunt u krijgen van Luuk Mur door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De netwerkgroep voor opvoeders wordt georganiseerd vanuit de vrijwilligersorganisatie Stichting Aaltied Goud(vink).

Monitoring jeugdtransformatie is een flinke kluif

200129122506.https www.binnenlandsbestuur.nl Uploads 2020 1 geld toezicht shutterstock 103933031.jpg.shrinkcentercrop.120x100De gemeente Stadskanaal bereikt met jeugdhulp die zonder indicatie kan worden gegeven, heel veel jongeren. Onduidelijk is of deze zogeheten ‘voorliggende voorzieningen’ het gebruik van specialistische voorzieningen voorkomen of afremmen. Het koppelen van data is een obstakel, zo blijkt uit onderzoek. Maar wel cruciaal.

Lees verder>>

Zo schakel je om of de buurman in - en gaat de hulp lopen

Hoe betrek je iemands eigen netwerk bij de hulpverlening? En hoe kun je op die manier dak- en thuisloosheid bij jongeren voorkomen? Die vraag speelt in veel gemeenten. Groningen vond het antwoord in de JIM-aanpak, waarbij een jongere zélf iemand uit zijn netwerk mag aanwijzen. De gemeente begon sceptisch, maar is nu helemaal om. Wat zijn de ervaringen? En wat is er nodig om de aanpak ook in jouw gemeente te implementeren? Lees mee vanuit het perspectief van de bedenkers, de professional en de gemeente.

Lees verder>>

Corona en kinderen: Tips & tricks

coronatipsCorona, we hebben er allemaal genoeg van. Volwassenen en kinderen. Maar ‘Nederland gaat op slot’, aldus premier Rutte. Met de sluiting van ons land zijn veel volwassenen en kinderen nu bij huis. Dat geeft onvermijdelijk meer reuring in en rondom onze huizen. En anders dan volwassenen kan je kinderen niet ‘uit’ zetten. Omdat veel mensen toch wat meer gestrest zijn door corona en alles wat daar mee te maken heeft, zijn de lontjes wat korter dan normaal en ga je je sneller ergeren aan elkaar. En dat maakt het voor iedereen nog weer lastiger om deze rare tijd door te komen.

Lees verder>>

Toolbox Zo thuis mogelijk opgroeien

Gemeenten hebben de opdracht om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Bijvoorbeeld door uit huis geplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis te laten opgroeien. Of door gezinnen ondersteuning te bieden, waardoor kinderen thuis kunnen blijven. De toolbox 'Voor ieder kind een thuis' helpt u als gemeente bij deze opdracht.

Lees verder>>

Passend onderwijs: Anders handelen vereist Anders denken

shutterstock 186259316 1024x683 1 1024x683Het in 2014 ingevoerde Passend Onderwijs zou alle kinderen een passende plek in het onderwijs bieden, bij voorkeur op een reguliere school. De ondersteuningsbehoefte van het kind zou voortaan centraal staan en een DSM-diagnose was niet meer nodig voor het verkrijgen van extra ondersteuning. De verwachting was dat classificaties als ADHD of autisme hierdoor minder voor zouden komen. In hoeverre zijn deze verwachtingen uitgekomen?

Lees verder>>

Ontwikkeling Expertise netwerk

Eind augustus is het project Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp Noord-Nederland van start gegaan. Een korte update waar we nu staan.

Er komen 8 bovenregionale expertisenetwerken. Het project is een uitwerking van een amendement op de begroting van VWS voor 2020 om jeugdigen die nu nog tussen wal en schip vallen, beter te helpen. Er worden dan ook extra gelden beschikbaar gesteld voor deze netwerken.

Lees verder>>

Vertelpunt hulp bij zorg en opgroeien

Een vertelavond in Gemeente Westerkwartier.
Een voorbeeld van leren van ervaringen.

Zorgbelang Groningen op Linked in.

 

Jongerenpanel Jongerenadviseur

Wij zijn htv jongerenadviseuret jongerenpanel van het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.
Binnen dit actieprogrammawerken wij er aan om de ervaringen van jongeren in beeld te brengen. Hiermee vinden wij het van belang om kritisch te kijken of de plannen die worden gemaakt wel aansluiten bij hoe dit in de praktijd wordt uitgevoerd.
En wanneer dat nodig is vraagtekens zetten als wij merken dat de huidige manier van werken niet bevordelijk is voor het helpen van deze doelgroep. Gelukkig zien we dat er al veel gebeurt voor dak- en thuisloze jongeren.

Lees verder>>

Orthopedagogen, kom op voor jullie vak!

ADHD-Richtlijnen: Kind en (ortho)pedagogiek voorop!

ADHD-richtlijnen schrijven voor dat alleen kinderen met ernstige problematiek medicatie krijgen. Bij milde en matige gevallen is ouder- en leerkrachtbegeleiding geïndiceerd, als eerste en bij voorkeur enige stap in de behandeling. De praktijk is anders

Lees verder>>

'Acute opvang' moet zwervende en 'bankhoppende' jongeren uit nachtopvang houden

acute opvangJeugdzorginstelling Elker, Het Kopland en werkbedrijf WerkPro gaan samenwerken om zwerfjongeren in Groningen sneller te kunnen opvangen. Daarvoor is het programma Acute Opvang in het leven geroepen.

Elker en Het Kopland richten zich vooral op de opvang en de daarna in te zetten hulp. WerkPro biedt dagbesteding en indien nodig onderdak. Acute Opvang moet hulp op maat gaan bieden om te voorkomen dat een dakloze jongere gaat zwerven en als ‘bankhopper’ vaak onzichtbaar wordt voor hulpverleners. “Zwerfjongeren zijn vaak onzichtbaar, omdat ze bij kennissen en vrienden slapen. Ze zwerven lang rond totdat ze in beeld komen bij hulpverleners. Voor Acute Opvang is geen indicatie nodig, zodat we snel en op maat de hulp kunnen bieden die de jongere nodig heeft.“, aldus Bas van Mierlo van Het Kopland.

Lees verder>>

Hart voor de jeugd

Hét platform voor mensen die béter willen voor kinderen en jongeren

Lees verder>>

Voorkomen uithuisplaatsing

Ambitie:
Geen jeugdigen meer uit huis: steun ondersteuners/opvoeders zodat zij jeugdigen bij kunnen blijven staan.

Het effect:
Geen of in ieder geval drastiech minder uithuisplaatsingen (Ook minderen van pleegzorg of andere gezinsvormen als structurele vorm, tenzij...)

Het hoofddoel:
Ouders/opvoeders en hun omgeving versterken, zodat ze beter instaat zijn hun kinderen ontwikkelingsperspectief te bieden, ook bij veronderstelde onveiligheid.

Dit is een presentatie van Ondersteuningsteam zorg voor de jeugd. 

Blog van hulpverlener Nanda

Kansfonds werkt samen met het Instituut voor Publieke Waarden aan de 100% ambitie pilots, onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van VWS. De gemeente Amsterdam is één van de deelnemende gemeenten.

Lees verder>>

Wethouder Midden-Groningen over jeugdzorg: 'Er is geen vertrouwen, de angst regeert'

Wethouder Peter Verschuren (SP) van de gemeente Midden-Groningen (Foto: Jeroen Willems)

Hoe moet het verder met de jeugdzorg? Om antwoord te krijgen op die vraag schreef wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen het boek 'Worstelen met geboeide handen, hoe de gemeente greep zoekt op de jeugdzorg'. Geschreven door: Jeroen Willems
Agenda - Zorg voor de jeugd

Er is een groep jongvolwassenen in een kwetsbare positie die niet gemakkelijk mee kan doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes. Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie? En hoe ga je om met discussies rondom financiering? Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Lees verder>>

Preventiematrix verbinding onderwijs-jeugdhulp
De Preventiematrix richt zich op het bevorderen van het normale leven, het versterken van beschermende maatregelen en het snel en effectief aanpakken van belemmerende of risicovolle factoren. De matrix maakt wensen, behoeften en speerpunten zichtbaar aan de hand van vier stappen.
RIGG en Corona (COVID 19)
Deze webpagina is bedoeld als centraal informatiepunt voor alle informatie rondom het Coronavirus van de Jeugdhulpregio Groningen. Hierin proberen wij alle regionale en landelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk mee te nemen.
Intergenerationele armoede doorbreken: daag uit tot dromen

In het Veenkoloniale gebied in Drenthe en Groningen leven naar schatting zo’n 14.000 gezinnen in armoede. Vaak generatie op generatie. De Alliantie van Kracht, bestaande uit gemeenten, kennis- en zorginstellingen, woon- en welzijnsorganisaties, wil die cirkel doorbreken. Lian Veenstra, wethouder in de gemeente Stadskanaal: ‘We hebben niet de illusie dat we snel grote successen gaan boeken. Maar ik hoop over 20, 25 jaar op mijn terras te zitten en te kunnen zeggen: deze generatie heeft het beter dan de vorige.’
Meer weten?

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

Groningen is één van de veertien pilots in het landelijke actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. Ieder maand volgt vanuit het ministerie van VWS een nieuwsbrief over de voortgang. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een aantal highlights uit de afgelopen nieuwsbrief zijn:

Garage2020

Garage2020 is een netwerk van innovatiewerkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. We definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen. Meer weten over de initiatieven van Garage2020 omtrent Corona?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.