Ontwikkellijn 1

lijn1

Ontwikkellijn 1 verbindt en faciliteert projecten die eraan bijdragen dat jeugdigen niet langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijs- of zorgaanbod.

Een dynamisch speelveld

'Het is een dynamisch speelveld waarin gemeenten, onderwijs en hulpaanbieders samenwerken', zegt Hermien Jacobs. 'Om het doel te halen zullen we flinke stappen moeten zetten.' Hermien is procesmanager ontwikkellijn 1 van de Transformatieagenda. 'Een van de projecten is Inventarisatie jeugdhulp in het onderwijs. We willen weten hoeveel jeugdigen op de scholen in de groninger gemeenten welke vorm van hulp krijgen. Het doel van de inventarisatie is een meer effectieve en effici├źnte inzet van jeugdhulp in de scholen, wat hoog op de agenda staat van de brede transformatieagenda.

Thuiszitters staan uiteraard stevig op de agenda van deze ontwikkellijn. 'We gaan op zoek naar aantallen, oorzaken en good practices. Ook willen we inzicht krijgen in de vele overlegstructuren. Wie overlegt over wat en met welk doel? Welke beslissingen worden waar genomen? We hopen dat een van de effecten van alle activiteiten zal zijn dat kennis beter gedeeld wordt en dat niet iedereen hetzelfde wiel gaat uitvinden.'

Naar aanleiding van de ontwikkelingen die we signaleren, zullen onder de vlag van de ontwikkellijn nieuwe projecten geïnitieerd worden. Zo onderzoeken veel gemeenten de mogelijkheid Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG'ers) op de scholen in te zetten. Dat is het gevolg van de positieve effecten van de OJG'ers bij de huisartsen. Zo ontwikkelen we stap voor stap.

We werken vanuit 3 ontwikkellijnen:

Ontwikkellijn 1

Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen

Ontwikkellijn 2

Jeugdigen groeien zo thuis en veilig mogelijk op

Ontwikkellijn 3

Jeugdigen worden in Groningen beter ondersteund

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.