Ontwikkellijn 1

Ontwikkellijn 1 verbindt en faciliteert projecten die eraan bijdragen dat jeugdigen niet langer dan drie maanden thuiszitten zonder passend onderwijs- of zorgaanbod.

Een dynamisch speelveld

'Het is een dynamisch speelveld waarin gemeenten, onderwijs en hulpaanbieders samenwerken', zegt Hermien Jacobs. 'Om het doel te halen zullen we flinke stappen moeten zetten.' Hermien is procesmanager ontwikkellijn 1 van de Transformatieagenda. 'Een van de projecten is Inventarisatie jeugdhulp in het onderwijs. We willen weten hoeveel jeugdigen op de scholen in de groninger gemeenten welke vrm van hulp krijgen. Het doel van de inventarisatie is een meer effectieve en effici├źnte inzet van jeugdhulp in de scholen, wat hoog op de agenda staat van de brede transformatieagenda.

Thuiszitters staan uiterraard stevig op de agenda van deze ontwikkellijn. 'We gaan op zoek naar aantallen, oorzaken en good practices. Ook willen we inzicht krijgen in de vele overlegstructuren. Wie overlegt over wat en met welk doel? Welke beslissingen worden waar genomen? we hopen dat een van de effecten van alle activiteiten zal zijn dat kennis beter gedeeld wordt en dat niet iedereen hetzelfgde wiel gaat uitvinden.'

Naar aanleiding van de ontwikkelingendie we signaleren, zullen onder de vlag van de ontwikkellijn nieuwe projecten geïnitieerd worden. Zo onderzoeken veel gemeenten de mogelijkheid Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG'ers) op de scholen in te zetten. Dat is het gevolg van de positieve effecten van de OJG'ers bij de huisartsen. Zo ontwikkelen we stap voor stap.

We werken vanuit 3 ontwikkellijnen:

1
Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen
2
Jeugdigen groeien zo thuis mogelijk op
3
Lerend landschap en monitoring

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.