Samen voor het Kind

Samen voor het Kind

Loopfase Ontwikkellijn 1

Het beoogde doel

Doel van Samen voor het kind is een meer effectieve, efficiënte en meer kwalitatieve inzet van onderwijsondersteuning en jeugdhulp in het onderwijs te realiseren in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het project zoekt ruimte in wet- en regelgeving om knelpunten in bestaand aanbod op te lossen. Daarnaast leidt het tot gezamenlijke professionalisering en kennisvermeerdering en meer regie op de inzet van middelen.

Het project werkt ‘bottum up’ en stelt de vraag wat professionals nodig hebben om hun doelen te bereiken. Ook de draaglast die docenten, pedagogisch medewerkers en ib-ers ervaren, wordt in beeld gebracht en er wordt gekeken hoe de expertise van de gemeenten en onderwijs aanvullend kunnen zijn.

Er zijn vier pilots:
1. het integrale Kindcentrum Tuikwerd,
2. de scholen in Appingedam,
3. de kleine kernen in de dorpen
5. de Bladergroenschool SBO de Delta
Voor elke pilot is één lid van het kernteam verantwoordelijk. Gezamenlijk met de directie van de scholen, de ib-ers, de coördinator van het samenwerkingsverband en gemeenten is de vraag van de professionals in beeld gebracht.

Per pilot zijn de belangrijkste partners in beeld gebracht. Resultaat hiervan is dat er beter kan worden samengewerkt doordat men van elkaars aanbod en contactgegevens op de hoogte is.

Per school zijn er vaste contactmomenten wat ertoe leidt dat professionals beter vindbaar zijn voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Professionals van Samen voor het kind nemen deel aan het maandelijks aanmeldoverleg CJG. Hierdoor vindt betere afstemming plaats tussen de aangestelde schoolmaatschappelijk werker en het aanmeldteam/de casemanagers van het CJG en kunnen probleemleerlingen snel worden gesignaleerd

Fasering
Fase 1
1. Inventarisatie behoeften scholen op basis van populatie en ondersteuningsbehoeften en schrijven deelplan per school/pilot (afgerond).
2. Nulmeting en opstellen gezamenlijke monitoringsafspraken (loopt nog)
3. Inventarisatie benodigde middelen (is in beeld en bestaat uit cofinanciering gemeenten-onderwijs)

Fase 2
3. Uitrol pilots (is gestart schooljaar 2019-2020)
4. Uitwerken werkprocessen, inclusief rol ouders en kinderen, professionalisering, verbreden voorkant en meer mandaat aan de voorkant (is gestart schooljaar 2019-2020).

Fase 3
5. Evaluatie pilots en werkprocessen op basis gezamenlijke monitoringsafspraken (na half jaar medio januari 2021)
6. Voorbereidende besluitvorming over mogelijke (gezamenlijke) inzet middelen
(voor schooljaar 2020-2021)

Tussentijds
Gezamenlijke professionalisering/ meeloopdagen.

Contactpersonen

Anneke Kes

Anneke Kes

Projectassistent

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
    • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      • 06-46866724

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.