Transformatie Versnelling

Transformatie Versnelling

Loopfase Ontwikkellijn 1

Het beoogde doel

Doel is versneld getransformeerde jeugdhulp in te zetten voor de 300 gezinnen in de gemeente Midden-Groningen met een complexe ondersteuningsvraag. De aanpak resulteert in het opnieuw opbouwen van een relatie met het gezin, sociale omgeving, zorgaanbieders, onderwijs en ketenpartners en het stopzetten van hulp die aantoonbaar geen draagvlak of nut heeft. Binnen een half jaar wordt een nieuw plan opgesteld voor het gezin en/of het kind.

Fase 1 - Dossieronderzoek

In deze fase wordt het beeld van het vraagstuk, het gezin en het kind en de ingezette hulp compleet gemaakt. Dat wordt gedaan op basis van WIZ, overige documenten en kennis binnen het team en het netwerk. Op basis van de beschikbare informatie wordt een eerste analyse gemaakt en zo mogelijk veiligheidsrisico’s en kwesties in beeld gebracht.

Fase 2 - Contact zoeken met gezin en hulpverlening

De bevindingen uit fase 1 worden gedeeld met het gezin, instanties, school, JGZ, huisarts en zorgaanbieders. Daarbij komen de zorgen, wat goed gaat en wat we beter moeten doen (SOS) aan de orde.

Fase 3 - Besluitvorming

In deze fase staat de vraag centraal wat er met het kind en gezin gebeurt wanneer de ingezette jeugdhulp stopt en als we de tijd nemen om met het gezin, het kind, de sociale omgeving en deskundigen een nieuw gezinsplan op te stellen.

Fase 4 - Versnelling Transformatie

In deze fase gaan we voor de 300 gezinnen nieuwe plannen maken met de uitgangspunten van de transformatie en systemisch werken als basis. Centraal staat daarbij het streven een organisch lerend geheel te worden waar we door de hele keten (horizontaal en verticaal) op zoek blijven naar goede oplossingen. De keten is actief betrokken bij het opstellen van het plan. Er is een leeromgeving waar teamleden en ketenpartners een weg vinden in de nieuwe werkwijze.

Stand van zaken

Het project is inmiddels afgerond en de werkwijze is breed ingevoerd in de sociale teams. Het effect van de invoering zien we terug in een afname van de inzet van de jeugdhulp vanuit de sociale teams met 18 procent. Dat effect doet zich niet voor wanneer er sprake is van een beschermingsmaatregel.

Contactpersoon:

Ina Bouius, manager casemanagement Jeugd st. Kwartier Zorg en Welzijn,Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
    • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      • 06-46866724

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.