Ontwikkellijn 2

Ontwikkellijn 2 van de Transformatieagenda Groninger gemeenten verbindt en faciliteert projecten die helpen uithuisplaatsing terug te dringen en te voorkomen. En projecten die, daar waar uithuisplaatsing noodzakelijk is, de zorg helpen optimaliseren.

Een zo normaal mogelijke situatie is cruciaal

‘Het is voor de positieve ontwikkeling van kinderen cruciaal dat zij in een zo normaal mogelijke situatie opgroeien, het liefst gewoon thuis’, zegt Sierd-Jan Jongsma, procesmanager van ontwikkellijn 2. ‘We moeten de hulp, zorg en ondersteuning zo inrichten dat we uithuisplaatsing zoveel mogelijk kunnen voorkomen.’

Ook de projecten voor het terugdringen van het aantal dak- en thuisloze jongeren (16-27 jaar) zijn opgenomen in Ontwikkellijn 2. Jongsma: ‘Tweederde van de dak- en thuisloze jongeren heeft een verleden in de jeugdzorg. Hoe kunnen we voorkomen dat de problemen zo groot worden dat jongeren geen dak meer boven hun hoofd hebben? En hoe kunnen we jongeren die toch in deze situatie belanden zo goed mogelijk ondersteunen?’ Het is echt belangrijk dat we dat ontdekken.’

‘Met Ontwikkellijn 2 willen we er bovendien aan bijdragen dat de overgang van 18- naar 18+ soepel gaat verlopen. De knip die er nu veelal nog is, leidt voor veel jongeren tot problemen. We onderzoeken hoe we, vanuit de verschillende domeinen, een samenhangend, passend en flexibel aanbod kunnen realiseren voor alle jongeren van 16 tot 27 jaar. In verschillende pilots brengen we dat op korte termijn ook al in praktijk.’

Sierd-Jan Jongsma

Sierd-Jan is als project- en verandermanager werkzaam geweest voor overheden en bedrijven. Sinds 1 augustus 2019 is hij als procesmanager betrokken bij de Transformatieagenda Jeugdhulp van de Groninger gemeenten.

We werken vanuit 3 ontwikkellijnen:

1
Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen
2
Jeugdigen groeien zo thuis mogelijk op
3
Lerend landschap en monitoring

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.