Het beoogde doel

In het project Transformatie Pleegzorg 2.0 wordt in verschillende pijlers uitvoering gegeven aan de verbetering van de pleegzorg. Ondersteuning pleegouders is een deelproject van dat programma. Doel van het project is het verbeteren/vernieuwen van de  ondersteuning/facilitering van pleegouders (niet zijnde extra behandeling of begeleiding) vanuit de gemeente door tegemoet te komen aan behoeften van pleegouders waarmee breakdowns (afgebroken pleegzorgplaatsingen) kunnen worden voorkomen en welke een kostenbesparing in de Jeugdhulp oplevert.  

Projectomschrijving

Samen met pleegouders uit deze deelnemende gemeenten bepalen we waar zij behoefte aan hebben als het gaat om ondersteuning en facilitering vanuit de gemeente niet zijnde extra behandeling of begeleiding. Hierbij voor ogen houdend dat het beoogde effect het voorkomen van breakdownsituaties is. We maken bij het bepalen van de behoefte gebruik van wat er in de afgelopen jaren al is opgehaald bij pleegouders.  

Wanneer de belangrijkste vorm(en) van ondersteuning is bepaald gaan we experimenteren met de vorm(en) van ondersteuning in een pilot. We gaan vervolgens samen bepalen wie en wat we nodig hebben en hoe we het gaan doen om het experiment vorm te geven. Ook hier betrekken we de pleegouders bij.  We onderzoeken of de vorm van ondersteuning een werkzame factor is. Zo ja, dan kan de gemeente dit vertalen naar beleid en kan de vorm van ondersteuning ook regionaal worden uitgerold bij andere gemeenten.  

Fasering

Mijlpaal

Datum

Opdrachtbeschrijving gereed

Medio februari    

Project start up

Voor eind Q1

Plan van aanpak gereed

Voor eind Q1

Uitvoering volgens plan van aanpak

Vervolg 2020

Evaluatie en vervolg

N.t.b.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.