Over ons

Iedere jeugdige mag er zijn zoals hij/zij is. Zij moeten zich zo positief en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen. We zien het gezin als geheel. De omgeving van de jeugdige en het gezin pakt hierin zijn verantwoordelijkheid. Met andere woorden: de systeemwereld is ondersteunend aan de leefwereld. Hiervoor is een transformatiebeweging nodig.

Hoe gaan we dit doen?

Vanuit de uitgangspunten uit de Jeugdwet die in de Transformatiemeetlat zijn genoemd brengen we het gesprek binnen de gehele omgeving van de jeugdige op gang. Hierbij zetten wij het gezin als geheel centraal.

Wij gaan uit van de kracht van de omgeving van het gezin, hebben aandacht voor integraliteit en geven die omgeving inzicht in wat er al gebeurt in de transformatiebeweging en inspireren ze. Wij leren hen continu te leren van ervaringen die we samen opdoen.

We werken vanuit 3 ontwikkellijnen:

1
Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen
2
Jeugdigen groeien zo thuis mogelijk op
3
Lerend landschap en monitoring

Wat doen wij als programmateam?

Wij ondersteunen projecten, jagen ze aan en organiseren bijeenkomsten om te leren van ervaringen. Wij creëren een netwerk van betrokkenen dat samen met ons werkt om de waarom te kunnen realiseren. We faciliteren het gesprek (transformatiedialogen) waar denkers, doeners en beslissers samen met inwoners een gedeeld beeld creëren over wat er nodig is om de omgeving rond het gezin te versterken.

We faciliteren en stimuleren de verbinding en samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, aanbieders en inwoners maar ook intern binnen gemeenten: beleid, uitvoering, bestuur. En we zorgen ervoor dat projecten volgens de criteria uitgevoerd worden en lessons learned gedeeld worden. We zorgen ervoor dat leren een werktaak wordt.

Het team van transformatie

Cynthia Schenk

Cynthia Schenk

Programmamanager

Hermien Jacobs

Hermien Jacobs

Procesmanager ontwikkellijn 1

Sierd-Jan Jongsma

Sierd-Jan Jongsma

Procesmanager ontwikkellijn 2

Lonneke Schuringa

Lonneke Schuringa

Procesmanager ontwikkellijn 3

Michiel Mens

Michiel Mens

Projectmanager

Anneke Kes

Anneke Kes

Projectassistent

Sanderien Bos

Sanderien Bos

Projectsecretaris

Kirsten Wind

Kirsten Wind

Senior Communicatieadviseur

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.