Over ons

Iedere jeugdige mag er zijn zoals hij/zij is. Zij moeten zich zo positief en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen. We zien het gezin als geheel. De omgeving van de jeugdige en het gezin pakt hierin zijn verantwoordelijkheid. Met andere woorden: de systeemwereld is ondersteunend aan de leefwereld. Hiervoor is een transformatiebeweging nodig.

Hoe gaan we dit doen?

kansenlogVanuit de uitgangspunten uit de Jeugdwet die in de Transformatiemeetlat zijn genoemd brengen we het gesprek binnen de gehele omgeving van de jeugdige op gang. Hierbij zetten wij het gezin als geheel centraal.

Wij gaan uit van de kracht van de omgeving van het gezin, hebben aandacht voor integraliteit en geven die omgeving inzicht in wat er al gebeurt in de transformatiebeweging en inspireren ze. Wij leren hen continu te leren van ervaringen die we samen opdoen.

We werken vanuit 3 ontwikkellijnen:

Ontwikkellijn 1

Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen

Ontwikkellijn 2

Jeugdigen groeien zo thuis en veilig mogelijk op

Ontwikkellijn 3

Jeugdigen in Groningen worden beter ondersteund

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.