Initiatieffase Regio Groningen
Startdatum

Het beoogde doel

Dit project heeft tot doel een omgeving te creëren waarin jongeren de juiste/gewenste zorg kunnen blijven ontvangen bij de overgang naar 18 (en daarna). Vaak stopt de complexe zorg zodra een jongere 18 wordt. Er is dan geen WMO-product beschikbaar dat aansluit op het jeugdhulpproduct dat de cliënt tot zijn 18e levensjaar afnam. Ook is het vanwege (te) strakke beleidsregels of inkoopkaders vaak niet mogelijk flexibel ‘op- en af te schalen’ in de intensiviteit van zorg.

 

In dit project werken we twee sporen uit:
1. inhoudelijk doorontwikkelen van het flexibele aanbod via een aantal pilots in verschillende gemeenten. Daarbij bouwen we onder meer voort op een pilot die momenteel in Stadskanaal draait.
2. een advies voor het inbedden van dit flexibele aanbod in de inkooptrajecten van de gemeenten in de verschillende domeinen.

Fasering
Voor eind februari 2020 werken we in het project een plan van aanpak uit, waarin de resultaten, monitoring en tijdsplanning van beide sporen nader wordt uitgewerkt.

 

 

Contactpersonen

Sierd-Jan Jongsma

Sierd-Jan Jongsma

Procesmanager ontwikkellijn 2

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.