Flexibiliteit complexe zorg (overgang naar 18)

Flexibiliteit complexe zorg (overgang naar 18)

Loopfase Regio Groningen

Het beoogde doel

Dit project heeft tot doel een omgeving te creëren waarin jongeren de juiste/gewenste zorg kunnen blijven ontvangen bij de overgang naar 18 (en daarna). Momenteel is er vaak sprake van een gebrek aan continuïteit in (complexe) zorg. Er is dan bijvoorbeeld geen WMO-product beschikbaar dat aansluit op het jeugdhulpproduct dat de cliënt tot zijn 18e levensjaar afnam. Ook is het vanwege (te) strakke beleidsregels of inkoopkaders vaak niet mogelijk flexibel ‘op- en af te schalen’ in de intensiviteit van zorg.

Projectomschrijving

In dit project werken we in twee sporen: 

  • Het inhoudelijk doorontwikkelen van het flexibele aanbod via een aantal pilots in verschillende gemeenten, te weten: Eemsdelta i.o. Het Hogeland, Groningen, Oldambt en Stadskanaal/Westerwolde
  • Tegelijkertijd werken we met een integrale werkgroep aan het structureel inbedden van dit aanbod in inkoop, werkwijze en beleid van de betrokken organisaties. Flexibel en gevarieerd aanbod aan jongeren bij de overgang naar 18 jaar moet standaard worden.

Fasering

De aanpak in het project verloopt volgens een driehoeksmodel.

driehoeksmodel

De pilots lopen tot eind 2021. Daarvoor moet ook de structurele inbedding gereed zijn, rekening houdend met de inkooptraject Jeugd en Beschermd Wonen die momenteel lopen.

 

 

Contactpersonen

Sierd-Jan Jongsma

Sierd-Jan Jongsma

Procesmanager ontwikkellijn 2

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.