Visie op ehealth in de jeugdzorg

Visie op ehealth in de jeugdzorg

Loopfase Ontwikkellijn 3

Het beoogde doel

Door de coronacrisis is de belangstelling voor digitale toepassingen (ehealth) in het sociaal domein sterk gegroeid. Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een gedragen visie op de inzet van ehealth in de jeugdzorg/sociaal domein door de Groninger gemeenten. Het streven is om visietraject voor het einde van het jaar (2020) af ronden, bij voorkeur uitmondend in een concreet activiteitenplan met een financiële basis voor de periode er na. Het project berust op de overtuiging dat de inzet van ehealth kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit en het beperken van de kosten, bijvoorbeeld bij het realiseren van de gedroomde uitkomst: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Onderdeel van het project vormt een pilot met het (samen)werken op een online platform ‘Jouw Omgeving’. Een aantal gemeenten neemt hier aan deel. De ervaringen uit de pilot worden ingebracht bij de visievorming.

Fase 1 – Voorbereiding (april – juni 2020)

Deze fase kenmerkte zich door planvorming en opdrachtverstrekking door het Strategisch Opdrachtgevers Overleg (SOO). De projectorganisatie is  gevormd met vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten en er is  een begin gemaakt met de aanvraag van subsidie voor het visietraject. De pilot met ‘Jouw Omgeving’ is gestart bij twee Groninger gemeenten.

Fase 2 – Concretisering (juni – september 2020)

Alle onderdelen van het project worden door de projectgroep uitgelijnd (doel, resultaat, afbakening, risico’s, activiteiten, etc.) om er voor te zorgen dat er geen misverstanden kunnen bestaan over:  het op te leveren resultaat, wanneer dat gaat gebeuren, welke inspanningen daarvoor nodig zijn  , en wie dat gaat doen.  Bij activiteiten kan bijvoorbeeld  gedacht worden  aan:  het betrekken van belanghebbenden (cliënten, inwoners, zorgaanbieders, etc); een webinar over toepassingsmogelijkheden van ehealth, en het inventariseren van de gemeentelijke doelen.

Fase 3 – Onderzoek en analyse (september – november 2020)

In deze fase worden alle activiteiten uitgevoerd, uitgewerkt en geanalyseerd. Begin oktober vindt een presentatie plaats aan wethouders en directeuren. De eerste ervaringen met de pilot ‘Jouw Omgeving’ komen binnen. Wij proberen zoveel mogelijk sprekende voorbeelden te vinden van mooie toepassingen.

Fase 4 – Besluitvorming (november – december 2020)

In deze fase leggen wij de uitkomsten van de visievorming voor aan het SOO en eventueel andere besluitvormende gremia. Wij doen dat in twee etappes. Eerst oriënterend en daarna besluitvormend, na verwerking van alle op- en aanmerkingen.

Stand van zaken

Het project bevindt zich in de overgang van fase 1 naar fase 2. De kick-off was op  2 juli  met vertegenwoordigers van alle deelnemende Groninger gemeenten. Spannend aan dit project is de vraag of wij het tempo goed vast kunnen houden en/of wij de visievorming kunnen koppelen aan een concreet (gezamenlijk) vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van een activiteitenplan.

Meer informatie

Sibbe van der Molen, procesregisseur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-21885136

Kom in contact

  • Raadhuisplein 10
  • 9751 AN Haren
    • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      • 06-46866724

Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.