Initiatieffase Regio Groningen
Startdatum

Het beoogde doel

Om beter zicht te krijgen en te kunnen anticiperen op mogelijke knelpunten in de continuïteit van zorg bij de overgang naar volwassenheid, stelden de gemeenten een checklist op. Zorgaanbieders wordt gevraagd mogelijke knelpunten bij gemeenten aan te leveren, voordat een client 17 jaar wordt. In praktijk blijkt dat dit instrument bij de verschillende partijen nog zo niet het beoogde effect heeft. Dit project heeft tot doel de checklist beter in te bedden in de werkwijze van aanbieders en gemeenten en de beoogde effecten te monitoren.

De projectgroep bestaat uit een aantal coördinatoren 18-/18+ van verschillende gemeenten en vertegenwoordiging vanuit de RIGG en een aantal jeugdhulpaanbieders. Allereerst worden de huidige knelpunten bij de inzet en effectiviteit van de checklist in kaart gebracht, waarna een plan van aanpak voor verdere en betere inbedding van de checklist in de werkwijze van aanbieders en gemeenten wordt opgesteld. Dit plan wordt in 2021 ten uitvoer gebracht.

Fasering

  • Evaluatierapport huidige inzet checklist gereed -> eerste kwartaal 2020
  • Plan van aanpak verdere inbedding gereed ->  derde kwartaal 2020
  • Uitvoering plan van aanpak door projectgroep ->  vanaf vierde kwartaal 2020

Contactpersonen

Sierd-Jan Jongsma

Sierd-Jan Jongsma

Procesmanager ontwikkellijn 2

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul een naam in...
Vul een (geldig) e-mailadres in...
Copyright © 2020 Transformatie Jeugdhulp Groningen. Realisatie: Internetbureau Praes.