Skip to main content

Maatschappelijke opvang

Voor Maatschappelijke Opvang richten we ons op preventieacties en het creëren van een toekomstbestendige opvang. Dit doen we aan de hand van praktische projecten, waarvan wij de overtuiging hebben dat ze op verschillende manieren bijdragen aan enerzijds het voorkomen van opvang en anderzijds alternatieve woonvormen kunnen bieden.