Ieder kind een veilig thuis

Wij geloven dat ieder kind een veilig thuis verdient waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Om dat bereiken is er een transformatie in de jeugdzorg nodig. Bij de Transformatieagenda Jeugd voor de regio Groningen proberen wij deze beweging in gang te zetten. Dit doen we vanuit 4 ontwikkellijnen

1.

Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen

2.

Jeugdigen groeien zo thuis mogelijk op

2A.

Terugdringen aantal dak- en thuisloze jongeren (16-27 jaar)

3.

Lerend landschap en monitoring

Meer weten?

Wil je meer weten over het programma of een van de ontwikkellijnen, neem dan contact op met:

Cynthia Schenk (programmamanager)
cynthia.schenk@groningen.nl of 06-55355647
Hermien Jacobs (ontwikkellijn 1)
hermien.jacobs@groningen.nlof 06-23700004
Michiel Mens (ontwikkelijn 2)
michiel.mens@groningen.nl of 06-11767361
Sierd-Jan Jongsma (ontwikkellijn 2A)
sierdjan.jongsma@groningen.nl of 06-25769762
Lonneke Kamp (ontwikkellijn 3)
lonneke.kamp@groningen.nl of 06-15878162
Anneke Kes (projectassistent)
anneke.kes@groningen.nl of 06-46866724