Skip to main content
14 December 2023

Aan onze aanbieders Beschermd Wonen

Beste aanbieder beschermd wonen,

Met de inkoop Beschermd Wonen 2023-2025 willen we de beweging naar lokale hulp en ondersteuning faciliteren. Daarom is er een ontwikkelopgave opgesteld over dagbesteding en sociale activering. 

Voor deze opgave willen we informatie uit de praktijk ophalen. Onder de oude overeenkomst is deze werkwijze ook ingezet. In de inkoopprocedure vanaf 2023, is het onderdeel Activering en Participatie in het Productenboek opgenomen. Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de voorliggende voorzieningen, zoals algemene voorzieningen en het lokale Wmo aanbod. In de ontwikkelopgave is gesteld dat vooral bij arbeidsmatige activiteiten mogelijkheden voor deze toepassing worden verwacht.

Er is inmiddels een projectleider aangesteld die deze ontwikkelopgave onder haar hoede neemt. Ondertussen bereikte ons het bericht dat de mogelijkheid om bij (arbeidsmatige) Activering en Participatie gebruik te maken van voorliggende voorzieningen al voorzichtig wordt benut. Ter ondersteuning van de ontwikkelopgave dagbesteding en sociale activering zijn wij blij met dit signaal. Dit helpt bij het in gang zetten van de beweging om passende ondersteuning te bieden voor de client en het heeft een meerwaarde ten opzichte van dagbesteding, wat gebruikelijk is binnen BW. Bij enkele toegangen is er capaciteit gecreëerd om samen met u te verkennen hoe deze opgave in de praktijk zou kunnen landen en welke informatie dit oplevert als input voor de ontwikkelopgave en hierin te maken keuzes.

Praktijksituaties worden beschouwd als waardevolle input om opbrengsten van de ontwikkelopgave zorgvuldig te wegen en keuzes op te maken. We zijn ons ervan bewust dat er tegelijk meer druk op het budgetten binnen de lokale Wmo ontstaat, terwijl de uitkomsten van de ontwikkelopgave nog niet duidelijk zijn. Er is oog voor dit punt.

We willen benadrukken dat zolang de ontwikkelopgave loopt en er nog geen beeld is bij wat de uitkomst gaat zijn, er nog geen sprake is van geformaliseerd beleid. 

Mocht u naar aanleiding hiervan een vraag willen stellen of reactie willen geven dan kan dat via mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Reacties worden doorgezet naar de projectleider die voor deze ontwikkelopgave is aangesteld.

Kijk ook eens op groningengeeftthuis.nl voor meer informatie over de transformatie in de regio Groningen.

Downloads


Misschien ook interessant

Voortgangsbericht 10

Beste contractpartner, Dit is alweer het laats...

Voortgangsbericht 9

Beste contractpartner, In dit bericht een drie...

Voortgangsbericht 8

Beste contractpartner, Graag maak ik je attent...