Skip to main content

Regiovisie Jeugd

Op deze plek kun je informatie en ontwikkelingen rondom Regiovisie Jeugd vinden.

Regiovisie

De Groningse gemeenten stelden eind 2021 de Regiovisie Jeugd vast waarin op hoofdlijnen is beschreven wat er nodig is om te komen tot een goed functionerend jeugdhulplandschap met de juiste zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener.

Gemeenten en ketenpartners hebben daarna samen gekeken hoe de Regiovisie in de praktijk kan worden toegepast. Dat deden ze in de vorm van Ontwikkeltafels. Een Ontwikkeltafel bestond uit een groep mensen vanuit gemeenten, ketenpartners en (ouders van) cliënten, en boog zich over één actuele opgave voor de jeugdhulp in onze regio. Er waren zes ontwikkeltafels: Toegang via verschillende verwijzers, Preventie, Afbakening en realiseren van een dekkend zorglandschap, Data en monitoring, Aansluiting Jeugdhulp en Onderwijs en Administratieve lasten.

Nieuw rondom
Regiovisie Jeugd

Bekijk het laatste nieuws rondom Regiovisie Jeugd