Skip to main content

Toezicht

De Groninger gemeenten hebben de toezicht voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang belegd bij de Centrumgemeente. Onderstaand vind je meer informatie over de toezicht op Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. 

Toezicht Beschermd Wonen & Opvang

De toezichthouders Wmo houden binnen de gemeente Groningen toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van door Wmo zorgaanbieders geboden ondersteuning. Zij houden zich, naast signaalgestuurd toezicht, proactief bezig met reguliere toezichtcontroles bij zorgaanbieders (gecontracteerd en pgb zorgverleners). Hierbij wordt gericht gecontroleerd op de kwaliteit van de geboden zorg. Als er vermoedens van onrechtmatigheid zijn, kunnen de toezichthouders onderzoek doen.

Onderdeel van de Wmo is Beschermd wonen en Opvang. Dit is een centrumtaak die de gemeente Groningen uitvoert voor alle Groninger gemeenten. Dit geldt ook voor het toezicht. Voor meer informatie over het toezicht hebben wij het onderstaande informatieblad opgesteld.