Skip to main content

Aan onze aanbieders Beschermd Wonen

Beste aanbieder beschermd wonen, Met de inkoop Beschermd Wonen 2023-2025 willen we de beweging naar lokale hulp en ondersteuning faciliteren. Daarom is er een ontwikkelopgave opgesteld over dagbesteding en sociale activering.  Voor deze opgave willen we informatie uit de praktijk ophalen. Onder de oude overeenkomst is deze werkwijze ook ingezet. In de inkoopprocedure vanaf 2023, is het onderdeel Activering en Participatie in het Productenboek opgenomen. Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de voorliggende voorzieningen, zoals algemene voorzieningen en het lokale Wmo aanbod....