Skip to main content

Beschermd Wonen voor aanbieders via Zorg in Natura

We werken samen met de 10 Groninger gemeenten om Beschermd Wonen te transformeren naar Beschermd Thuis. Dit betekent dat we ons inzetten voor zo licht mogelijke ondersteuning, zo veel mogelijk lokaal georganiseerd en verbonden met de (woon)omgeving in het brede sociale domein. In samenwerking met gecontracteerde aanbieders van Beschermd Wonen is het uitgangspunt voor de inwoner een ontwikkelingsgerichte aanpak gericht op optimaal herstel, zelfredzaamheid en maximalisatie van de eigen kracht. Met als doelstelling: uitstroom uit Beschermd Wonen en participeren binnen de maatschappij.

Informatie inkoop Beschermd Wonen

Hieronder vindt u informatie over de inkoop van Beschermd Wonen voor de periode 2023-2025, in de regio Groningen.

Voortgangsberichten

Vanuit het Programma Beschermd Wonen & Opvang delen we regelmatig updates over nieuwe ontwikkelingen. Bekijk hier de zes recentste voortgangberichten die we eerder al hebben gedeeld. Oudere voortgangberichten staan in het archief.